Konferencia gynekológie detí a dospievajúcich 26.3.2015 - 28.3.2015 Hotel Slovan, Tatranská Lomnica


Na toto podujatie vás pozývajú:

Slovenská gynekologicko-pôrodnícka spoločnosť SLS
Sekcia gynekológie detí a dospievajúcich SGPS
Česká spoločnosť gynekologie dětí a dospívajících ČLS J. E. Purkyně
Sekce gynekologie dětí a dospívajících ČGPS ČLS J. E. Purkyně
Spoločnosť Solen, s.r.o.

Termín konania:

26. 3. - 28. 3. 2015

Miesto konania:
Hotel Slovan, Tatranská Lomnica

Registračný poplatok uhraďte na účet:
Názov org.: Slovenská gynekologicko-pôrodnícka spoločnosť
Adresa: I. gynekologicko-pôrodnícka klinika LFUK, Antolská 11, 851 07 Bratislava

IČO: 31802800
DIČ: 2021515243

Bank. spojenie:
Tatrabanka a.s., Bratislava, Hodžovo nám 3, 811 06 Bratislava
Č. ú: 2662455126/1100
IBAN: SK 55 1100 0000 0026 6245 5126
SWIFT: TATR SK BX

Pre lepšiu identifikáciu platby do správy pre príjemcu prosím uvádzajte svoje celé meno, nie názov firmy, ambulancie alebo spoločnosti!

Ubytovanie, obed a spoločenský večer uhradíte na účet spoločnosti Solen, s.r.o. na základe proforma faktúry, ktorú Vám po registrácii zašleme mailom.

Dôležité termíny:

Prihlášku na aktívnu účasť zašlite najneskôr do 10. 3. 2015
Prihlášku na pasívnu účasť zašlite najneskôr do 20. 3. 2015
Rezervácia ubytovania do 10.3.2015