Krajský reumatologický seminár 6.5.2015 Hotel Kaskády, Sliač

Odborný seminár organizuje SLK v spolupráci so spoločnosťou AbbVie.

Garant: MUDr. Zlata Kmečová, PhD., Krajský odborník MZ pre odbor reumatológia

Termín konania: 6.5.2015 o 16:00hod.

Miesto konania:  HOTEL KASKÁDY, Letecká 19, 962 31 Sliač

Registračný poplatok: 4 €
(Zahŕňa účasť na odbornom vzdelávacom programe, potvrdenie o účasti s kreditmi CME, občerstvenie.)

Prihlásiť sa môžete: cez web stránku spoločnosti SOLEN, s. r. o.,
e-mailom na: buzekova@solen.sk, prípadne telefonicky najneskôr do 5. Mája 2015.

KONGRESOVÝ SEKRETARIÁT
SOLEN, s. r. o.,
Ambrova 5, 831 01 Bratislava
www.solen.sk, buzekova@solen.sk