Medicína pre prax, kongres lekárov 1. kontaktu, XV. ročník 12.9.2019 - 13.9.2019 Hotel Holiday Inn, Bratislava

Termín konania:
12. - 13. 9. 2019


Miesto konania:
Hotel Holiday Inn, Bajkalská 25/A, Bratislava


Organizátor a usporiadateľ:
SOLEN, s.r.o., časopis Via Practica

Pod záštitou:
Slovenská spoločnosť všeobecného praktického lekárstva,
Katedra všeobecného lekárstva LF SZU v Bratislave

Odborný garant:
MUDr. Peter Makara, MPH

Registračné poplatky:

skorší - do 31. 7. 2019 - 30 €

riadny - od 1. 8. 2019 do 11. 9. 2019 - 40 €

na mieste - 12. 9. 2019 - 50 €

Pre uplatnenie lacnejšieho poplatku je dôležitý termín registrácie, nie úhrady.
Uhradený registračný poplatok je nevratný.

Kredity:
Odborné podujatie je zaradené do kontinuálneho medicínskeho vzdelávania.
Registrovaní účastníci dostanú na záver podujatia potvrdenie o účasti s kreditmi CME.