Medicína pre prax, kongres lekárov prvého kontaktu, IX. ročník 20.9.2013 - 21.9.2013 Hotel Saffron, Bratislava

Kontakt na organizátora

SOLEN, s.r.o.
Lovinského 16, 811 04 Bratislava

Tel.  02/5413 1365 
fax: 02/ 5465 1384
e-mail: kongres@solen.sk
www.solen.sk

Registrácia a ubytovanie

Marcela Bobeková, bobekova@solen.sk

Kontakt pre vystavovateľov

Ing. Monika Liedlová, liedlova@solen.sk