Medicína pre prax, kongres lekárov prvého kontaktu, XII. ročník 22.9.2016 - 23.9.2016 Hotel Holiday Inn, Bratislava

Termín konania:
22. - 23. 9. 2016


Miesto konania:
Hotel Holiday Inn, Bratislava


Organizuje:
spoločnosť SOLEN, časopis Via Practica

Pod záštitou:
Slovenská spoločnosť všeobecného praktického lekárstva, Katedra všeobecného lekárstva LF SZU v Bratislave

Odborný garant:
MUDr. Peter Makara

Kredity:
Podujatie bude ohodnotené 14 CME kreditmi