Medicína pre prax, kongres lekárov prvého kontaktu, XIII. ročník 13.9.2017 - 14.9.2017 Hotel Holiday Inn, Bratislava

Termín konania:
13. - 14. 9. 2017


Miesto konania:
Hotel Holiday Inn, Bratislava


Organizátor a usporiadateľ:
SOLEN, s.r.o., časopis Via Practica

Pod záštitou:
Slovenská spoločnosť všeobecného praktického lekárstva,
Katedra všeobecného lekárstva LF SZU v Bratislave

Odborný garant:
MUDr. Peter Makara, MPH

Registračné poplatky:

skorší - do 31. 7. 2017 - 30 €

riadny - od 1. 8. 2017 do 12. 9. 2017 - 40 €

na mieste - 13. 9. 2017 - 50 €

Pre uplatnenie lacnejšieho poplatku je dôležitý termín registrácie, nie úhrady.
Uhradený registračný poplatok je nevratný.

Kredity:
Odborné podujatie je zaradené do kontinuálneho medicínskeho vzdelávania.
Registrovaní účastníci dostanú na záver podujatia potvrdenie o účasti s kreditmi CME.