Medicína pre prax, kongres lekárov prvého kontaktu, XVI. ročník 24.9.2020 - 25.9.2020 Hotel Holiday Inn, Bratislava

Termín konania:
24. - 25. september 2020


Miesto konania:
Hotel Holiday Inn, Bajkalská 25/A, Bratislava


Organizátori:
Slovenská spoločnosť všeobecného praktického lekárstva,
Katedra všeobecného lekárstva LF SZU v Bratislave
SOLEN, s.r.o., časopis Via Practica

Odborný garant:
MUDr. Peter Makara, MPH

Kredity:
Odborné podujatie je zaradené do kontinuálneho medicínskeho vzdelávania.
Registrovaní účastníci dostanú na záver podujatia potvrdenie o účasti s kreditmi CME.