Networking mladých neurológov, 2. ročník 21.10.2020 - 22.10.2020 Grandhotel Praha, Tatranská Lomnica

Termín konania:
21. – 22. október 2020

Miesto konania:
Grand hotel Praha, Tatranská Lomnica

Organizačné zabezpečenie:
SOLEN, s. r. o.

Organizátor:
Slovenská neurologická spoločnosť SLS

Odborný garant: 
doc. MUDr. Matej Škorvánek, PhD.

Kredity:

Odborné podujatie je zaradené do kontinuálneho medicínskeho vzdelávania. 
Registrovaní účastníci dostanú na záver podujatia potvrdenie o účasti s kreditmi CME.