Neurologický deň 25.6.2020 Csillagház, Rimavská Sobota

Termín konania:
25. jún 2020

Miesto konania:
Csillagház, Daxnerova ulica 489/36, Rimavská Sobota 


Odborný garant:
MUDr. Erika Zacharová – primárka neurologického oddelenia

Pod záštitou:
Svet zdravia, a. s., Všeobecná nemocnica Rimavská Sobota
Šrobárova 1, 979 12 Rimavská Sobota


Registračný poplatok - 10 €

Aktívny účastník / prednášajúci je oslobodený od platby registračného poplatku.

Registračný poplatok zahŕňa: účasť na odbornom programe, kongresové materiály a občerstvenie.

Kredity:
Odborné podujatie je zaradené do kontinuálneho medicínskeho vzdelávania.
Registrovaní účastníci dostanú na záver podujatia potvrdenie o účasti s kreditmi CME.