Novinky z ASCO 26.6.2020 Hotel Carlton, Bratislava

16.00 Registrácia


16.25 Úvodné slovo

Prezident Slovenskej onkologickej spoločnosti: prof. MUDr. Stanislav Špánik, CSc.


16.30 – 17.30

Gastrointestinálne malignity a Karcinóm prsníka

Predsedníctvo: MUDr. Tomáš Šálek, prof. MUDr. Stanislav Špánik, CSc.

16.30 – 16.50 Gastrointestinálne malignity – MUDr. Štefan Pörsök, PhD.

16.50 – 17.00 Diskusia

17.00 – 17.20 Karcinóm prsníka – prof. MUDr. Michal Mego, DrSc.

17.20 – 17.30 Diskusia


17.30 – 18.30

Karcinóm pľúc a Varia

Predsedníctvo: MUDr. Dagmar Sorkovská, doc. MUDr. Peter Beržinec, CSc.

17.30 – 17.50 Karcinóm pľúc – MUDr. Róbert Godál

17.50 – 18.00 Diskusia

18.00 – 18.20 Varia – JUDr. MUDr. Patrik Palacka, PhD., MPH, MBA, LL.M.

18.20 – 18.30 Diskusia


18.30 – 18.45 Prestávka


18.45 – 19.45 Genitourinárne malignity a Gynekologické malignity

Predsedníctvo: doc. MUDr. Jozef Mardiak, MUDr. Jozef Šufliarsky, PhD.

18.45 – 19.05 Genitourinárne malignity – doc. MUDr. Michal Chovanec, PhD.

19.05 – 19.15 Diskusia

19.15 – 19.35 Gynekologické malignity – MUDr. Branislav Bystrický, PhD., MPH

19.35 – 19.45 Diskusia


19.45 Záverečné slovo

Prezident Slovenskej onkologickej spoločnosti: prof. MUDr. Stanislav Špánik, CSc.