Novinky z ASCO 12.6.2020 Bratislava

Organizátor:
Slovenská onkologická spoločnosť
Národný onkologický inštitút

Odborný garant:
prof. MUDr. Stanislav Špánik, CSc.

Koordinátor programu:
MUDr. Mária Rečková, PhD.