Novinky z ASCO 22.6.2020 Bratislava

Vzhľadom na epidemiologickú situáciu bude podujatie prebiehať formou webinára zo záznamu s AD testom.

Termín konania: 22. jún 2020

Organizátor:

Slovenská onkologická spoločnosť
Národný onkologický inštitút

Odborný garant: prof. MUDr. Stanislav Špánik, CSc.

Koordinátor programu: MUDr. Mária Rečková, PhD.

Kredity: 

Odborné podujatie je zaradené do kontinuálneho medicínskeho vzdelávania. 

Kredity je možné získať formou vyplnenia AD testu, ktorý bude dostupný od 22.6. 2020 s možnosťou získania 2 kreditov po správnom vyplnení.

AD test je určený pre lekárov – členov SLK. Kredity Vám budú pripísané elektronicky do systému SLK.

Počet kreditov za správne vyplnenie AD testu:

- 2 kredity pri 91% až 100 % úspešnosti riešenia

- 1 kredit pri 80 % až 90 % úspešnosti riešenia