Novinky z ASCO 14.6.2019 Austria Trend Hotel, Bratislava

8.30
Registrácia

9.00 – 9.05
Úvodné slovo
Prezident Slovenskej onkologickej spoločnosti:
prof. MUDr. Stanislav Špánik, CSc.

9.05 – 10.45
Gastrointestinálne malignity a Karcinóm prsníka
Predsedníctvo: Mária Wagnerová, Tomáš Šálek, Stanislav Špánik
9.05 – 9.35 Gastrointestinálne malignity – Štefan PÖrsÖk
9.35 – 9.55 Diskusia
9.55 – 10.25 Karcinóm prsníka – Michal Mego
10.25 – 10.45 Diskusia

10.45 – 11.00
Prestávka

11.00 – 12.40
Karcinóm pľúc a Melanóm
Predsedníctvo: Dagmar Sorkovská, Juraj Beniak, Juraj Detvay
11.00 – 11.30 Karcinóm pľúc – Peter Beržinec
11.30 – 11.50 Diskusia
11.50 – 12.20 Malígny melanóm – Filip Kohútek
12.20 – 12.40 Diskusia

12.40 – 14.00
Obed

14.00 – 15.40
Genitourinárne malignity a Gynekologické malignity
Predsedníctvo: Radovan Barila, Jozef Mardiak, Jozef Šufliarsky
14.00 – 14.30 Genitourinárne malignity – Michal Chovanec
14.30 – 14.50 Diskusia
14.50 – 15.20 Gynekologické malignity – Branislav Bystrický
15.20 – 15.40 Diskusia

15.40 – 16.00
Záverečné slovo
Prezident Slovenskej onkologickej spoločnosti:
prof. MUDr. Stanislav Špánik, CSc.