Novinky z ASCO 14.6.2019 Austria Trend Hotel, Bratislava

Termín konania: 
14. jún 2019

Miesto konania: 
Austria Trend Hotel
Vysoká 2A, 811 06 Bratislava

Organizátor a usporiadateľ:
SOLEN, s.r.o.

Pod záštitou:
Slovenská onkologická spoločnosť
Národný onkologický inštitút

Odborný garant:
Prof. MUDr. Stanislav Špánik, CSc.

Registračný poplatok: 10 €

Registračný poplatok zahŕňa: účasť na odbornom programe, kongresové materiály a občerstvenie v súlade so sadzbou stravného na tuzemské služobné cesty v roku 2019 podľa platnej legislatívy SR.

Pre uplatnenie lacnejšieho poplatku je dôležitý termín registrácie, nie úhrady. Uhradený registračný poplatok je nevratný.

Kredity: 
Odborné podujatie je zaradené do kontinuálneho medicínskeho vzdelávania. 
Registrovaní účastníci dostanú na záver podujatia potvrdenie o účasti s 5 kreditmi CME.