Pediatria pre prax – 56. pediatrické dni 21.4.2016 - 22.4.2016 Hotel Saffron, Bratislava

ŠTVRTOK, 21. APRÍL 2016

7.30 Registrácia

8.45 – 9.00 Slávnostné otvorenie kongresu

9.00 – 10.15 Onkológia, hematológia
Garant: doc. MUDr. Alexandra Kolenová, PhD.
• Transplantácie krvotvorných buniek u detí na Slovensku – prvých 20 rokov – Šufliarska S., Horáková J., Boďová I., Lukáč J.
• Akútne leukémie v detskom veku – Kolenová A.
• Hodgkinov lymfóm u detí a adolescentov – Hrašková A., Klučková K., Bubanská E.,
Oravkinová I., Halušková V., Pavlovičová Z., Pavlík Š., Plank L., Kolenová A.
• Cytopénie v detskom veku – Fábri O., Laluhová Striežencová Z., Horáková J.
• Čo sa skrýva za trombocytopéniou – Wiscott-Aldrichov syndróm – Pozdechová M., Horáková J., Šufliarska S., Boďová I., Švec P.

10.15 – 11.00
• Obezita (Heimova memoriálna prednáška) – prof. Dr. Dénes Molnár (Pécs, Maďarsko)

11.00 – 11.15 Prestávka

11.15 – 12.45 Optimálna výživa v prvých 1 000 dňoch života
Garant: prof. MUDr. László Kovács, DrSc., MPH
• Pediater a jeho úloha v účinnej prevencii civilizačných ochorení – Kuchta M.
• Optimálna výživa v prvých 1 000 dňoch života – základ budúceho zdravia – Kovács L.
• Význam prvých 1 000 dní pre prvých 100 rokov – Sedláková D.
• Najčastejšie nutričné riziká batoliat – Čierna I.
• NutriCHEQ – rýchla orientácia pre optimálnu výživu batoliat – Kabátová J.

12.45 – 13.30 Obed

13.30 – 14.15 Sympózium podporené edukačným grantom spoločnosti Nutricia
Garant: MUDr. Iveta Čierna, PhD.
• Čím prechádzajú rodičia novorodenca s nízkou pôrodnou hmotnosťou a ako im pomôcť – Kovácsová M., Demová K., Magyarová G., Bauer F.
• Stratégia výživy novorodencov s nízkou pôrodnou hmotnosťou – Brucknerová I., Letenayová I., Dolníková D.
• Význam makronutrientov vo výžive dojčaťa – Podracká Ľ.

14.15 – 15.45 Zriedkavé a dedičné choroby
Garant: MUDr. František Cisárik, CSc, doc. MUDr. Denisa Ilenčíková, PhD.
• Národný register vrodených chýb v NCZI – informačný zdroj o prenatálnej genetickej diagnostike a základ registra zriedkavých chorôb – Cisárik F., Cvopová A., Baráková A., Valachová A., Mlkvá I.
• Sekvenovanie novej generácie – nová éra v diagnostike zriedkavých ochorení – Hlinková K., Nagyová G., Ilenčíková D., Kovács L.
• Kľukaté cesty k stanoveniu diagnózy zriedkavého ochorenia – Nagyová G., Hlinková K., Babišová A., Radvánszky J., Abdel-Salam G., Slezáková B., Wlachovská Ľ., Kováčiková Ľ., Hlavatá A., Ilenčíková D.
• Preimplantačná genetická diagnostika a genetický test prenášačstva monogénových chorôb – Černáková I., Petrovič R., Fischerová M., Valky J.

15.45 – 16.00 Prestávka

16.00 – 17.30 Reumatológia
Garant: MUDr. Tomáš Dallos, PhD.
• Torpídny priebeh juvenilnej dermatomyozitídy – Košková E., Vrtíková E., Mozolová D.
• Dlhá cesta k diagnóze juvenilnej dermatomyozitídy – Dallos T., Mozolová D.
• Takayasuova arteritída – diagnóza, na ktorú by sme mali myslieť – Vargová V.
• Sjögrenov syndróm u detí – Mozolová D., Dallos T.
• Synkopa – kedy sa znepokojovať? – Bjeloševič M., Chalupka M., Illíková V.

19.30 Spoločenský večer

PIATOK, 22. APRÍL 2016

7.30 Registrácia

9.00 – 10.30 Zobrazovacie metódy
Garant: MUDr. Dušan Haviar
• Zobrazovacie metódy v diagnostike ochorení tráviacej trubice u detí – Ilčík M., Jakešová S.
• Limity ultrasonografickej diagnostiky v závislosti od prípravy pacienta – Zrebná J., Lackovičová D.
• Špecifiká a riziká CT vyšetrení u detí – Šebová A., Jakešová S., Pavlovičová Z.
• Zobrazovacie metódy v diagnostike nekrotizujúcej enterokolitídy u novorodencov – Ondriska M., Pavlík Š.

10.30 – 10.45 Prestávka

10.45 – 11.30 Výživa
Garant: MUDr. Iveta Čierna, PhD.
• Eozinofilná ezofagitída – klinické prejavy a možnosti liečby (prednáška podporovaná grantom spoločnosti Nutricia) – Čierna I.
• Použitie aminokyselinovej formuly po operáciách gastrointestinálneho traktu (prednáška podporovaná grantom spoločnosti IEM Allergy s. r. o.) – Székyová D.
• MFGM – inovácia v dojčenskej výžive (prednáška podporovaná grantom spoločnosti HERO) – Kubina M.

11.30 – 12.15 Očkovanie
Garant: MUDr. Zuzana Kuková
• Dieťa ako darca orgánov – Chrastina M.
• Praktické aspekty kombinovaných vakcín a ich miesto v imunizačných programoch
(prednáška pripravená spoločnosťou GSK) – Kulková N., Rupčíková P.
• Rozhodovanie o očkovaní – ako ho vnímajú matky a pediatri? – Hatoková M., Bašnáková J.

12.15 - 13.00 Obed

13.00 – 14.45 Nefrológia
Garant: prof. MUDr. László Kovács, DrSc., MPH
• Návrh štandardného diagnostického algoritmu infekcie močových ciest u dojčiat a detí – Jankó V., Kovács L.
• Ako postupovať u pacienta s hypokaliémiou? – Kovács L.
• Prístup k rodinám s polycystickými obličkami – Nagyová G., Kovács L.
• Ako postupovať u dieťaťa s hypertenziou? – Prochotská K., Kovács L.
• Tubulointersticiálna nefritída s uveitídou – TINU syndróm (kazuistika) – Jankó V., Dallos T., Kovács L.
• Alportov syndróm (kazuistika) – Fabianová M., Bľanda J., Nyitrayová O., Jankó V., Kovács L.

14.45 – 15.00 Prestávka

15.00 – 16.45 Endokrinológia
Garant: doc. MUDr. Ľudmila Košťálová, CSc.
• Príčiny predčasného zväčšenia mliečnych žliaz u chlapcov a dievčat – Košťálová Ľ., Pribilincová Z., Vitáriušová E.
• Môžu mať brušné koliky hypertenziu a tachykardiu? – Pribilincová Z., Kunovský P., Čižmár A., Haviar D., Babala J.
• Ako Jakub blúdil (septooptická dysplázia) – (kazuistika) – Vitáriušová E., Košťálová Ľ.
• Opakované hyponatrémie u pacientky s hypogonadizmom – Valapková A., Košťálová Ľ., Šimurka P.
• Celoplošný skríning cholesterolu u detí v SR a nové možnosti liečby hypercholesterolémie – Šimurka P., Matejka M.

16.45 Ukončenie kongresu