Pediatria pre prax – 56. pediatrické dni 21.4.2016 - 22.4.2016 Hotel Saffron, Bratislava

Ubytovanie

Pre účastníkov je ubytovanie zabezpečené v mieste konania: Hotel Saffron, Bratislava.

www.hotelsaffron.sk

Ceny ubytovania:
(cena je uvedená s DPH, zahŕňa ubytovanie, raňajky, miestny poplatok 1,65 €)

Ubytovanie je možné rezervovať prostredníctvom organizátora podujatia písomnou formou – prihláška na ubytovanie je súčasťou registračného formulára.

Rezervácia je záväzná, zmena je možná bez účtovania storno poplatku do 24. 3. 2016. Po tomto termíne sa o možnostiach ubytovania informujte u organizátora.