Pediatria pre prax – 56. pediatrické dni 21.4.2016 - 22.4.2016 Hotel Saffron, Bratislava

Termín konania:
21. - 22. 4. 2016


Miesto konania:
Hotel Saffron Bratislava

Pod záštitou:
Lekárska fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Detská fakultná nemocnica s poliklinikou v Bratislave, 2. detská klinika LF UK a DFNsP v Bratislave, Slovenská pediatrická spoločnosť, Slovenská lekárska spoločnosť, časopis Pediatria pre prax, Zlatá rybka o.z.

Odborný garant:
prof. MUDr. László Kovács, DrSc., MPH

Kredity:
Podujatie bolo ohodnotené 13 CME kreditmi