Pediatria pre prax, 54. pediatrické dni 24.4.2014 - 25.4.2014 hotel Saffron, Bratislava

Všeobecné informácie

Termín konania:
24. a 25. apríl 2014

Miesto konania:

Hotel Saffron, Bratislava

Hlavný odborný garant:
prof. MUDr. László Kovács, DrSc., MPH

Kongresový poplatok:
V cene kongresového poplatku je zahrnuté: účasť na odbornom vzdelávacom programe, potvrdenie o účasti s kreditmi CME, kongresové materiály, abstrakty, občerstvenie počas prestávok.