Pediatria pre prax, 55. pediatrické dni 23.4.2015 - 24.4.2015 Hotel Saffron, Bratislava

Všeobecné informácie

Termín konania:
23. a 24. apríl 2015

Miesto konania:

Hotel Saffron, Bratislava

Hlavný odborný garant:
prof. MUDr. László Kovács, DrSc., MPH

Podujatie bude ohodnotené:
12 CME kreditmi


Stravovanie:
Počas odborného programu je pre účastníkov
zabezpečené občerstvenie. Obed na oba dni
si bude možné zakúpiť pri registrácii do 9.00
a bude podávaný v reštaurácii hotela Saffron.
Cena za jeden obed je 8 €.

Spoločenský večer:
sa bude konať dňa 23. 4. 2015 od 19.30
hod. na prvom poschodí hotela Saffron.
Vstupenku na spoločenský večer bude
možné si zakúpiť 23. 4. 2015 pri registrácii
do 12.00 hod. za príplatok vo výške 10 €.

Kongresový poplatok:
do 10. 3. 2015 – 25 €

od 10. 3. 2015 a na mieste – 30 €

 (Platba poplatkov na mieste pri registrácii bude možná len v hotovosti.)
V cene kongresového poplatku je zahrnuté: účasť na odbornom vzdelávacom programe, potvrdenie o účasti s kreditmi CME, kongresové materiály, abstrakty, občerstvenie počas prestávok.