Pediatria pre prax, 58. pediatrické dni 19.4.2018 - 20.4.2018 Hotel Saffron, Bratislava

Termín konania:
19. - 20. 4. 2018


Miesto konania:
Hotel Saffron Bratislava

Pod záštitou:
Slovenská pediatrická spoločnosť
Lekárska fakulta Univerzity Komenského v Bratislave
Detská fakultná nemocnica s poliklinikou v Bratislave

Detská klinika LF UK a DFNsP v Bratislave

časopis Pediatria pre prax

Odborný garant:
prof. MUDr. Ľudmila Podracká, CSc.

Organizačné zabezpečenie:
SOLEN, s.r.o.

Registračné poplatky:

skorší - do 28. 2. 2018 - 30 €

riadny - od 1. 3. 2018 do 18. 4. 2018 - 40 €

na mieste - 19. 4. 2018 - 50 €

Registračný poplatok zahŕňa: účasť na odbornom programe, kongresové materiály (taška, program, abstrakty) a coffee breaky v hodnote 10€.
Lístok na obed a vstupenku na spoločenský večer si budete môcť zakúpiť pri registrácii.
Pre uplatnenie lacnejšieho poplatku je dôležitý termín registrácie, nie úhrady.
Uhradený registračný poplatok je nevratný.

Kredity:
Odborné podujatie je zaradené do kontinuálneho medicínskeho vzdelávania.
Registrovaní účastníci dostanú na záver podujatia potvrdenie o účasti s kreditmi CME.