Pediatria pre prax, 59. pediatrické dni 25.4.2019 - 26.4.2019 Hotel Saffron, Bratislava

Pre účastníkov je ubytovanie zabezpečené v mieste konania: Hotel Saffron, Bratislava.

www.hotelsaffron.sk

Ceny ubytovania:
(zahŕňa ubytovanie, raňajky, miestny poplatok)

Rezervácia je záväzná, zmena je možná bez účtovania storno poplatku do 17. 3. 2019. Po tomto termíne sa o možnostiach ubytovania informujte u organizátora.