Pediatria pre prax, 60. pediatrické dni 23.4.2020 - 24.4.2020 Hotel Saffron, Bratislava

Termín konania:
23. - 24. apríl 2020


Miesto konania:
Hotel Saffron, Radlinského 27, Bratislava

Organizátor:

Slovenská pediatrická spoločnosť
Lekárska fakulta Univerzity Komenského v Bratislave
Národný ústav detských chorôb v Bratislave

Detská klinika LF UK a NÚDCH v Bratislave

časopis Pediatria pre prax

Odborný garant:
prof. MUDr. Ľudmila Podracká, CSc.

Kredity:
Odborné podujatie je zaradené do kontinuálneho medicínskeho vzdelávania.
Registrovaní účastníci dostanú na záver podujatia potvrdenie o účasti s kreditmi CME.