Pediatria pre prax, 60. pediatrické dni 25.6.2020 - 26.6.2020 Hotel Carlton, Bratislava

Termín konania:
25. - 26. jún 2020

Miesto konania:
Radisson Blu Carlton Hotel, Hviezdoslavovo námestie 3, Bratislava

Organizátor:

Slovenská pediatrická spoločnosť

Pod záštitou:
Lekárska fakulta Univerzity Komenského v Bratislave
Národný ústav detských chorôb v Bratislave
Detská klinika LF UK a NÚDCH v Bratislave
časopis Pediatria pre prax

Odborný garant:
prof. MUDr. Ľudmila Podracká, CSc.

Poplatky:

skorší - do 24. 6. 2020 - 30 €

na mieste - 25. 6. 2020 - 50 €

Aktívny účastník / prednášajúci je oslobodený od platby registračného poplatku.

Registračný poplatok zahŕňa: účasť na odbornom programe, kongresové materiály a občerstvenie počas prestávok.

Pre uplatnenie lacnejšieho poplatku je dôležitý termín registrácie, nie úhrady. Uhradený registračný poplatok je nevratný.

Obed a večeru organizátor nezabezpečuje.


Kredity:
Odborné podujatie je zaradené do kontinuálneho medicínskeho vzdelávania.
Registrovaní účastníci dostanú na záver podujatia potvrdenie o účasti s kreditmi CME.