Právne, forenzné a ekonomické aspekty medicíny 13.11.2019 Austria Trend Hotel, Bratislava

SOLEN, s.r.o.

Ambrova 5

831 01 Bratislava

Tel.  02/5413 1365 

www.solen.sk

Registrácia a ubytovanie: kongres@solen.sk

Kontakt pre vystavovateľov: Marek Popaďák, 0902 170 347, popadak@solen.sk