Právne, forenzné a ekonomické aspekty medicíny 13.11.2019 Austria Trend Hotel, Bratislava

8.30 Registrácia


9.00 Otvorenie podujatia


9.10 – 10.45 1. blok


9.10 – 9.25 Baťová Z.: Potreba a význam hlásenia podozrenia na nežiaduce účinky liekov
9.25 – 9.40 Barto M.: Ako zaistíme udržateľnosť financovania zdravotnej starostlivosti s dôrazom na riešenie nedostatku všeobecných lekárov a sestier
9.40 – 10.00 Prostredník O.: Teologická kritika zážitkov blízkej smrti
10.00 – 10.15 Černák V.: Bezpečnosť – čo by sme sa mohli naučiť od leteckého priemyslu
10.15 – 10.30 Zajonc A.: Dar alebo úplatok?
10.30 – 10.45 Šikuta J.: Biomedicína a judikatúra ESĽP


10.45 – 11.00 Prestávka


11.00 – 12.30 2. blok


11.00 – 11.15 Štenová E.: Umenie liečiť... v 21. storočí
11.15 – 11.30 Fedorová K.: Reklama liekov a právo pacienta na informácie
11.30 – 11.45 Prudil L.: Úhrada zdravotní péče nehrazené z veřejného zdravotního pojištění v ČR
11.45 – 12.00 Pavlovičová J.: Metódy strojového učenia a diagnostika v medicíne
12.00 – 12.15 Štec P.: Návrh úhradového mechanizmu s dôrazom na udržateľnosť primárnej všeobecnej ambulantnej starostlivosti
12.15 – 12.30 Dobiáš V., Bulíková T.: Akútne stavy spojené s hypertenziou


12.30 – 13.30 Obed


13.30 – 15.15 3. blok – paralelné sekcie

Sekcia A
13.30 – 13.45 Faktor M., Mužík R.: Manažment chronických ochorení
13.45 – 14.00 Tesař T.: Riziká udržateľnosti financovania štátnej liekovej politiky v Slovenskej republike
14.00 – 14.15 Šedivá D.: História znásilnenia
14.15 – 14.30 Klucho J.: Medicínsko-právne a etické aspekty poskytovania zdravotnej starostlivosti pri jazykovej bariére – keď si lekár a pacient nerozumejú
14.30 – 14.45 Gurňáková J.: Mýliť sa je ľudské – psychologické zdroje chýb pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti
14.45 – 15.00 Červenáková J.: Smrť nevieme ovplyvniť, ale na zomieranie sa môžeme pripraviť
15.00 – 15.15 Hlavačková L.: Prekážkový beh od nápadu na nový liek po recept


Sekcia B
13.30 – 13.45 Leskovjan M.: Stav bezpečnosti IT v zdravotníckych organizáciách z pohľadu bezpečnostných auditov
13.45 – 14.00 Haša M., Benč M.: Ako ohrozujú kybernetické útoky ambulancie?
14.00 – 14.15 Mičo T.: GDPR v zdravotníctve
14.15 – 14.30 Straka R.: Daňová a ekonomická optimalizácia v ambulantnej sfére
14.30 – 14.45 Letovanec M.: Hodnota za peniaze v zdravotníctve – ako dosahovať lepšie výsledky
14.45 – 15.00 Pilník M.: e-Recept skúsenosti a povinnosti
15.00 – 15.15 Oleksik R., Kurotová A.: Zamestnávanie cudzincov


15.15 – 15.30 Prestávka


15.30 – 17.00 4. blok


15.30 – 15.45 Čentéš J.: Trestné právo v zdravotníctve
15.45 – 16.00 Záhumenský J.: Hodnotenie kvality zdravotnej starostlivosti prostredníctvom HCAHPS dotazníkov
16.00 – 16.15 Kováč P.: Falšovanie a pozmeňovanie zdravotnej dokumentácie ako trestný čin
16.15 – 16.30 Moravanský N.: Výpoveď zdravotníckeho pracovníka ako svedka v prípravnom konaní a v konaní pred súdom
16.30 – 16.45 Rekeň V., Vrtík L.: Forenzné aspekty perioperačnej zdravotnej starostlivosti
16.45 – 17.00 Laciaková L.: Možnosti verifikácie vykonaných postupov pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti ex post


17.00 Záver podujatia