Právne, forenzné a ekonomické aspekty medicíny 13.11.2019 Austria Trend Hotel, Bratislava

Pre účastníkov je ubytovanie zabezpečené v mieste konania: Austria Trend Hotel, Bratislava.

http://www.austria-trend.at/sk/hotels/bratislava

Cena ubytovania:

(zahŕňa ubytovanie, raňajky, miestny poplatok)

Rezervácia je záväzná, zmena je možná bez účtovania storno poplatku do 1. 10. 2019. Po tomto termíne sa o možnostiach ubytovania informujte u organizátora.