Právne, forenzné a ekonomické aspekty medicíny 13.11.2019 Austria Trend Hotel, Bratislava

Termín konania:
13. november 2019


Miesto konania:
Austria Trend Hotel
Vysoká 2A, Bratislava

Organizátor a usporiadateľ:
SOLEN, s.r.o.
forensic.sk
KINSTELLAR

Odborný garant a koordinátor podujatia:
doc. JUDr. MUDr. Peter Kováč, PhD. et. PhD.

Registračný poplatok:
pri prihlásení vopred - 30€
na mieste - 50€ (platba na mieste možná iba v hotovosti)

Kredity: 
Odborné podujatie je zaradené do kontinuálneho medicínskeho vzdelávania. 
Registrovaní účastníci dostanú na záver podujatia potvrdenie o účasti s 5 kreditmi CME.