Právne, forenzné a ekonomické aspekty medicíny 4.11.2020 Bratislava

Termín konania:
november 2020


Miesto konania:
Bratislava

Organizátori:
SOLEN, s.r.o.
forensic.sk
KINSTELLAR

Odborný garant a koordinátor podujatia:
doc. JUDr. MUDr. Peter Kováč, PhD. et. PhD.

Kredity: 
Odborné podujatie je zaradené do kontinuálneho medicínskeho vzdelávania. 
Registrovaní účastníci dostanú na záver podujatia potvrdenie o účasti s 5 kreditmi CME.