Právne, forenzné a ekonomické aspekty medicíny 19.9.2018 Hotel Holiday Inn, Bratislava

Termín konania:
19. 9. 2018


Miesto konania:
Hotel Holiday Inn, Bratislava


Organizátor a usporiadateľ:
SOLEN, s.r.o. a forensic.sk

Odborný garant a koordinátor podujatia:
doc. JUDr. MUDr. Peter Kováč, PhD. et. PhD.

Registračný poplatok:
do 31. 8. 2018 - 10€
od 1. 9. 2018 a na mieste - 20€
(platba na mieste možná iba v hotovosti)

Kredity:
Odborné podujatie je zaradené do kontinuálneho medicínskeho vzdelávania.
Registrovaní účastníci dostanú na záver podujatia potvrdenie o účasti s kreditmi CME.