Simanov 18. deň detskej chirurgie 11.12.2020 Pálffyho palác, Zámocká 47, Bratislava

Milé kolegyne, milí kolegovia,

Simanov deň detskej chirurgie, 19. ročník, sa uskutoční 11. decembra 2020 už tradične v Pálffyho paláci, Zámocká 47 v Bratislave.

Pozývame Vás všetkých, s ktorými spolupracujeme, bez rozdielu špecializácie. Vítame prednášky z teoretických i klinických odborov.

Prihlášky na aktívnu účasť (názov, autori) posielajte mailom na kongres@solen.sk do 15. novembra 2020.

Dúfame, že naše stretnutie bude multiodborové a prezentované práce budú mať rovnakého menovateľa - pacienta, o ktorého sa staráme spoločne.

Veríme, že program, ktorý Vám ponúkneme, bude bohatý. Jeho obsah  závisí od nás všetkých.

Srdečne pozývajú


Jozef Babala, Igor Béder, Bruno Rudinský, Ľubomír Sýkora, a František Horn