Simanov 18. deň detskej chirurgie 13.12.2019 Pálffyho palác, Zámocká 47, Bratislava

Milé kolegyne, milí kolegovia,

Simanov deň detskej chirurgie, 18. ročník, sa uskutoční 13. decembra 2019 opäť v Pálffyho paláci, Zámocká 47 v Bratislave.

Plánovaný program:

Novinky, Kazuistiky, Varia
Spoločenský večer
Prezentácia Neurocentra - prvej samostatnej detskej neurochirurgie na Slovensku, bude tou prvou novinkou, ktorú Vám ponúkneme.

Pozývame Vás všetkých, s ktorými spolupracujeme, bez rozdielu špecializácie. Vítame prednášky z teoretických i klinických odborov.

Súčasťou programu bude i sesterská sekcia.

Prihlášky na aktívnu účasť (názov, autori) posielajte mailom na kongres@solen.sk do 25. novembra 2019.

Dúfame, že naše stretnutie bude multiodborové a prezentované práce budú mať rovnakého menovateľa - pacienta, o ktorého sa staráme spoločne.

Veríme, že program, ktorý Vám ponúkneme, bude bohatý. Jeho obsah  závisí od nás všetkých.

Srdečne pozývajú


Jozef Babala, Igor Béder, Bruno Rudinský, Ľubomír Sýkora, a František Horn