Slovak Oncology Society Best of ASCO Conference 2016 1.7.2016 Hotel Holiday Inn, Bratislava

Termín konania:
1. 7. 2016


Miesto konania:
Hotel Holiday Inn, Bratislava

Organizuje:
Slovenská lekárska spoločnosť
Slovenská onkologická spoločnosť

Odborný garant:
MUDr. Mária Rečková
MUDr. Juraj Beniak


Kredity:
Podujatie bude ohodnotené  6 CME kreditmi