Slovak Oncology Society Best of ASCO Conference 2017 23.6.2017 Hotel Holiday Inn, Bratislava

Termín konania:
23. 6. 2017


Miesto konania:
Hotel Holiday Inn, Bratislava

Organizátor a usporiadateľ:
SOLEN, s.r.o.

Pod záštitou:
Slovenská onkologická spoločnosť

Registračné poplatky: 10 €

Registračný poplatok zahŕňa: účasť na odbornom programe, kongresové materiály (taška, program, abstrakty) a občerstvenie v hodnote 5€.
Uhradený registračný poplatok je nevratný.


Kredity:
Odborné podujatie je zaradené do kontinuálneho medicínskeho vzdelávania.
Registrovaní účastníci dostanú na záver podujatia potvrdenie o účasti s kreditmi CME.