Slovenský a český XII. NEUROMUSKULÁRNY KONGRES 25.4.2019 - 26.4.2019 Hotel Holiday Inn, Bratislava

SOLEN, s.r.o.

Ambrova 5

831 01 Bratislava

Tel.  02/5413 1365 

www.solen.sk

Registrácia a ubytovanie: kongres@solen.sk

Kontakt pre vystavovateľov: Helena Machánková, machankova@solen.sk