Slovenský a český XII. NEUROMUSKULÁRNY KONGRES 25.4.2019 - 26.4.2019 Hotel Holiday Inn, Bratislava

Termín konania:
25. - 26. 4. 2019

Miesto konania:
Hotel Holiday Inn, Bratislava


Pod záštitou:

Slovenská neurologická spoločnosť, Sekcia pre neuromuskulárne ochorenia
Česká neurologická společnost, Neuromuskulární sekce
Centrum pre neuromuskulárne ochorenia, Bratislava
Neurologická klinika SZU a UNsP, Bratislava


Hlavný odborný garant:
doc. MUDr. Peter Špalek, PhD.

Organizuje:
SOLEN, s.r.o.

Registračné poplatky:

do 31. 3. 2019 - 70 €

od 1. 4. 2019 a na mieste - 80 €

Registračný poplatok zahŕňa: účasť na odbornom programe, kongresové materiály a občerstvenie v súlade so sadzbou stravného na tuzemské služobné cesty v roku 2019 podľa platnej legislatívy SR.

Pre uplatnenie lacnejšieho poplatku je dôležitý termín registrácie, nie úhrady. Uhradený registračný poplatok je nevratný.

Diskusné fórum 25. 4. 2019 - 10 €

Kredity:
Odborné podujatie je zaradené do kontinuálneho medicínskeho vzdelávania.
Registrovaní účastníci dostanú na záver podujatia potvrdenie o účasti s 11 kreditmi CME.