Sympózium praktickej neurológie, Neurológia pre prax, X. ročník 21.10.2016 - 22.10.2016 Grand hotel Praha, Tatranská Lomnica

Piatok,   21. október 2016

 

8.00

Registrácia

 

8.50 – 9.00

Otvorenie podujatia - prof. MUDr. J. Benetin, CSc., doc. MUDr. V. Donáth, CSc.

 

9.00 – 09.45

NEUROCHIRURGIA

Odborný garant: prof. MUDr. Bruno Rudinský, CSc.

1.       Rudinský B., Melíšek M., Juríčeková A.: Prínos intraoperatívneho monitoringu pri operáciách intramedulárnych nádorov (15min.)

2.       Rudinský B., Teroshkin E.: Poruchy spinálnej geometrie krčnej chrbtice (15min.)


Diskusia (15min.)

 

09.45 – 10.40

RÁDIODIAGNOSTIKA VO VYBRANÝCH NEUROLOGICKÝCH PROBLEMATIKÁCH

Odborný garant: MUDr. Kateřina Novotná

1.       Novotná K.: Degeneratívne  ochorenia  chrbtice v  CT  a  MR  obraze (15min.)

2.       Hrubá T., Opravil Z., Novotná K., Okapec S.: Význam zobrazovacích metód pri diagnostike cerebrovaskulárnych ochorení  (15min.)

3.       Žilinčan M., Opravil Z., Okapec S.:  Diagnostika a liečba akútnej iCMP (15min.)

Diskusia (10min.)

 

10.40 – 10.55

Prestávka

 

11.55 – 12.15

DIAGNOSTICKÉ ÚSKALIA ZRIEDKAVÝCH OCHORENÍ V NEUROLOGICKEJ PRAXI

Satelitné sympózium spoločnosti SANOFI GENZYME

Predsedníctvo: doc. MUDr. Peter Špalek, CSc., prof. MUDr. Egon Kurča, PhD., prof. MUDr. Josef Zámečník, Ph.D.

1.       Špalek P.: Pompeho choroba - klinické spektrum, laboratórna diagnostika a liečba (20min.)

2.       Zámečník J.: Úskalí diagnostiky glykogenózy II.typu ve svalové biopsii (20min.)

3.       Kurča E.: Fabryho choroba (20min.)

Diskusia (20min.)

 

12.15 – 13.15

Obed

 

13.15 – 14.45

CEREBROVASKULÁRNE OCHORENIA

„Antikoagulácia 3.0 – kruh je uzavretý“

Odborný blok podporený z edukačného grantu spoločnosti Boehringer Ingelheim

Odborný garant: prof. MUDr. Peter Turčáni, PhD.

1.       Turčáni P.: Úvodné slovo  (10min.)

2.       Krivošík M.: NOACs v prevencii CMP – zmena vo filozofii liečby (20min.)

3.       Gdovinová Z .: Primárna vs sekundárna prevencia pri fibrilácii predsiení (20min.)

4.       Donáth V.: „Čakať či nečakať? Nový prístup v urgentných situáciách.“ (20min.)

Diskusia (20min.)

 

14.45 – 16.20

VERTEBROGÉNNE OCHORENIA 

Odborný blok podporený z edukačného grantu spoločnosti Krka

Odborný garant: MUDr. Ivan Buran, CSc.

1.       Buran I. : Niektoré príčiny terapeutického a diagnostického neúspechu v rôznych segmentoch chrbtice. Kazuistiky. (20min.)

2.       Cibulčík F.:  Význam vyšetrenia EMG v diagnostike  vertebrogénnych ochorení (20min.)

3.       Dvorák M., Horný V.:  Možnosti liečby bolesti vertebrogénnych ochorení (20 min.)

4.       Donáth V.:  Profylaxia migrény s použitím naproxénu (20min.)

Diskusia (15min.)

 

16.20 – 16.35

Prestávka

 

16.35 – 17.15

Vyžiadané prednášky

1.       Rektor I.: Epileptochirurgia – 10 rokov po operácii (20min.)

2.       Prof. Steven Rapcsak, University of Arizona, USA: Behavioral neurology (20min.)

 

17.15 – 19.05

SCLEROSIS MULTIPLEX

Odborný blok podporený  spoločnosťou BIOGEN

Odborný garant: Doc. MUDr. Vladimír Donáth, CSc.

1.       P. Turčáni:   Hodnotenie aktivity ochorenia SM a definovanie stredne závažnej aktivity (20min.)

2.       V. Belan:  Hodnotenie aktivity ochorenia SM z pohľadu rádiológa (20min.)

3.       V. Donáth: Monitoring pacienta v priebehu liečby SM (20min.)

4.       S. Kováčová: Kazuistiky pacientov (20min.)

5.       J. Szilasiová: Nový prístup k liečbe SM moduláciou signálnej cesty IL2 (20min.)

Diskusia (10min.)

 

19.05 – 19.15

prof. MUDr. Ján Benetin, CSc., Mgr. Svätopluk Betina

Krst knihy

 

19.15 – 19.30

prof. MUDr. I. Rektor, CSc.

Odovzdanie Ceny Arnolda Picka  

 

20.30

Večera

 

Sobota, 22. október 2016

 

8.00

Registrácia

 

09.00 – 10.10

EXTRAPYRAMÍDOVÉ OCHORENIA

Liečba pokročilých štádií Parkinsonovej choroby

Odborný blok podporený spoločnosťou Abbvie a spoločnosťou Medtronic

Odborný garant: prof. MUDr. Ján Benetin, CSc.

1.       Benetin J.:Pokročilé štádiu Parkinsonovej choroby – úvod do problematiky (20min.)

2.       Košutzká Z.: Postavenie hlbokej mozgovej stimulácie v liečbe pokročilých štádií Parkinsonovej choroby (15min.)

3.       Danterová K.: Pumpové systémy v liečbe Parkinsonovej choroby (15min.)

4.       Minár M.: Bolesť pri Parkinsonovej chorobe (10min.)

Diskusia (10min.)


10.10 – 10.25 

Prestávka

 

10.25– 11.25

EPI CAFE

Odborný blok podporený edukačným grantom spoločnosti UCB

Odborný garant: prof. MUDr. Milan Brázdil, PhD.

Členovia panelu: Zárubová J., Timárová G., Marusič P., Donáth V. (60min.)

 

11.25 – 12.35

DETSKÁ NEUROLÓGIA

Odborný garant: MUDr. Miriam Kolníková, PhD.

1.       Payerová J., Švecová L.: Benígne tranzienty v EEG zápise (15min.)

2.       Švecová L., Sýkora P., Balažoviechová K., Kršek P., Tichý M.: Rasmussenova encefalitída s fulminantým priebehom – kazuistika (15min.)

3.       Ramos Rivera G. A., Sýkora P.: Stimulácia nervus vagus v liečbe epilepsie u detí - naše skúsenosti (15min.)

4.       Kolníková M., Payerová J., Sýkora P.,:  Hereditárna spastická paraparéza (15min.)

Diskusia (10min.)

 

12.35 

Záver sympózia a obed