Sympózium praktickej neurológie, Neurológia pre prax, X. ročník 21.10.2016 - 22.10.2016 Grand hotel Praha, Tatranská Lomnica

Termín konania:
21. - 22. 10. 2016

Miesto konania:

Grand hotel Praha, Tatranská Lomnica

Organizuje:
spoločnosť SOLEN, časopis Neurológia pre prax

Pod záštitou:
Slovenská neurologická spoločnosť, II. neurologická klinika SZU FNsP F. D. Roosevelta,

Odborný garant:
doc. MUDr. Vladimír Donáth, CSc.

Kredity:
Podujatie bude ohodnotené 11 CME kreditmi