Sympózium praktickej neurológie, Neurológia pre prax, XI. ročník 3.11.2017 - 4.11.2017 Grandhotel Praha, Tatranská Lomnica

Termín konania:
3. - 4. 11. 2017

Miesto konania:

Grand hotel Praha, Tatranská Lomnica

Organizátor a usporiadateľ:
SOLEN, s.r.o.,
časopis Neurológia pre prax

Pod záštitou:
Slovenská neurologická spoločnosť,
II. neurologická klinika SZU FNsP F. D. Roosevelta

Odborný garant:
doc. MUDr. Vladimír Donáth, CSc.

Registračné poplatky:

do 31. 8. 2017 - 60 €

od 1. 9. 2017 a na mieste - 80 €

Pre uplatnenie lacnejšieho poplatku je dôležitý termín registrácie, nie úhrady.
Uhradený registračný poplatok je nevratný.


Kredity:
Odborné podujatie je zaradené do kontinuálneho medicínskeho vzdelávania.
Registrovaní účastníci dostanú na záver podujatia potvrdenie o účasti s 10 kreditmi CME.