Sympózium praktickej neurológie, Neurológia pre prax, XIII. ročník 24.10.2019 - 25.10.2019 Grandhotel Praha, Tatranská Lomnica

Termín konania:
24. - 25. október 2019

Miesto konania:
Grand hotel Praha, Tatranská Lomnica

Organizátor a usporiadateľ:
SOLEN, s.r.o., 
časopis Neurológia pre prax

Pod záštitou:
Slovenská neurologická spoločnosť, 
II. neurologická klinika SZU FNsP F. D. Roosevelta 

Odborný garant: 
doc. MUDr. Vladimír Donáth, CSc.

Kredity:
Odborné podujatie je zaradené do kontinuálneho medicínskeho vzdelávania. 
Registrovaní účastníci dostanú na záver podujatia potvrdenie o účasti s kreditmi CME.