Sympózium praktickej neurológie, Neurológia pre prax, XIV. ročník 23.10.2020 - 24.10.2020 Grandhotel Praha, Tatranská Lomnica

Termín konania:
23. - 24. október 2020

Miesto konania:
Grandhotel Praha, Tatranská Lomnica

Organizátor:
Slovenská neurologická spoločnosť SLS 

Odborný garant: 
doc. MUDr. Vladimír Donáth, CSc.

Poplatky:

člen SNeS
Registrácia vopred - 80 €
Registrácia na mieste 23. 10. 2020 - 100 €

ostatní
Registrácia vopred - 120 €
Registrácia na mieste 23. 10. 2020 - 150 €

Aktívny účastník / prednášajúci je oslobodený od platby registračného poplatku.

Registračný poplatok zahŕňa: účasť na odbornom programe, kongresové materiály a stravu počas podujatia.

Pre uplatnenie lacnejšieho poplatku je dôležitý termín registrácie, nie úhrady. Uhradený registračný poplatok je nevratný.

Kredity:

Odborné podujatie je zaradené do kontinuálneho medicínskeho vzdelávania. 
Registrovaní účastníci dostanú na záver podujatia potvrdenie o účasti s kreditmi CME.