Sympózium praktickej neurológie, Neurológia pre prax, XIV. ročník 23.10.2020 - 24.10.2020 Grandhotel Praha, Tatranská Lomnica

Termín konania:
23. - 24. október 2020

Miesto konania:
Grandhotel Praha, Tatranská Lomnica

Organizátor:
Slovenská neurologická spoločnosť SLS 

Odborný garant: 
doc. MUDr. Vladimír Donáth, CSc.

Kredity:

Odborné podujatie je zaradené do kontinuálneho medicínskeho vzdelávania. 
Registrovaní účastníci dostanú na záver podujatia potvrdenie o účasti s kreditmi CME.