V. sympózium o primárnych imunodeficienciách 22.4.2015 Austria Trend Hotel, Bratislava

Všeobecné informácie

Termín konania:
22. apríl 2015

Miesto konania:

Hotel Austria Trend, Bratislava

Koordinátor a garant podujatia:
Doc. MUDr. Peter Čižnár, CSc.

Podujatie bude ohodnotené:
7 CME kreditmi

Kongresový poplatok:
V cene kongresového poplatku je zahrnuté: účasť na odbornom vzdelávacom programe, potvrdenie o účasti s kreditmi CME, kongresové materiály, abstrakty, občerstvenie počas prestávok.