VI. neuromuskulárny kongres 25.4.2013 - 26.4.2013 Hotel Tatra, Bratislava

Odborný program podporili: