VI. neuromuskulárny kongres 25.4.2013 - 26.4.2013 Hotel Tatra, Bratislava

Všeobecné informácie

Termín konania:
25. – 26. apríl 2013

Miesto konania:

Hotel TATRA, Nám. 1 mája č. 5 , 811 06 Bratislava, Slovakia
www.hoteltatra.sk

PREZIDENTI KONGRESU
predseda Sekcie pre neuromuskulárne ochorenia Slovenskej neurologickej spoločnosti
predseda Neuromuskulární sekce České neurologické společnosti

Kongresový poplatok:
Zahrňuje účasť na odbornom vzdelávacom programe, potvrdenie o účasti s kreditmi CME , kongresové materiály, kongresovú tašku, program, abstrakty, občerstvenie počas prestávok, spoločenský večer.

Účastníci z Českej republiky uhradia kongresový poplatok vopred na faktúru, alebo v hotovosti pri registrácii v deň konania podujatia. O výške poplatku rozhoduje termín prihlásenia na podujatie.

Stravovanie:
Počas odborného programu je pre účastníkov zabezpečené občerstvenie. Obedy bude možné si kúpiť v oba dni pri registrácii do 10.00 hod. za príplatok vo výške 5 €.

Podujatie je ohodnotené 13 CME kreditmi.