VI. Sympózium o primárnych imunodeficienciách - od teórie do klinickej praxe 27.4.2016 Austria Trend Hotel, Bratislava

Termín konania:
27. 4. 2016

Deň pred podujatím 26. 4. 2016 (16:30 - 20:00hod.) sa uskutoční workshop pre lekárov a sestry - Domáca substitučná liečba imunoglobulínmi.
Miesto: konferenčná miestnosť Vienna - Crown Plaza Hotel, Bratislava
Celkový počet účastníkov je limitovaný na 20.
Prihláška na workshop je súčasťou registračného formulára.

Miesto konania:
Austria Trend Hotel Bratislava

Organizuje:
1. detská klinika LFUK a DFNsP, diagnostické a výskumné centrum nadácie Jeffrey Modella pre primárne imunodeficiencie
Podujatie je súčasťou J Projektu (spolupráce stredoeurópskych a východoeurópskych centier pre primárne imunodeficiencie)
Spoluorganizátormi sú:
Slovenská spoločnosť pre alergológiu a klinickú imunológiu
Jeffrey Modell Foundation
Spoločnosť pre primárne imunodeficiencie o.z.

Odborný garant a koordinátor podujatia:
Doc. MUDr. Peter Čižnár, CSc.

Kredity:
Podujatie bude ohodnotené 6 CME kreditmi