VII. pracovné dni neuropsychiatrie Levoča 12.9.2013 - 13.9.2013 Mestské divadlo Levoča

Všeobecné informácie

Termín konania:
12. a 13. septembra 2013

Miesto konania:

Mestské divadlo Levoča

Na podujatie vás pozýva:
Slovenská lekárska spoločnosť
Slovenská neurologická spoločnosť
Česká neurologická spoločnosť
Slovenská neuropsychiatrická spoločnosť
Neurologické oddelenie NsP Spišská Nová Ves, a. s. SVET ZDRAVIA
VNsP, a.s. Levoča
I. neurologická klinika a Centrum pro neurovědy
LF Masarykovy univerzity, Brno
Fond pomoci neurologicky chorým, n. f.
Mesto Levoča
prof. MUDr. Ivan Rektor, CSc.
prof. MUDr. Irena Rektorová, Ph.D.
MUDr. Miloslav Dvorák, PhD.

a spoločnosť SOLEN

Predsedníctvo kongresu
:
MUDr. Miloslav Dvorák, PhD.
prof. MUDr. Ivan Rektor, CSc.
prof. MUDr. Irena Rektorová, PhD.

Čestné predsedníctvo:
doc. MUDr. Ján Benetin, PhD.
prof. MUDr. Karel Šonka, DrSc.
prof. MUDr. Peter Turčáni, PhD.

Vedecký výbor:
prof. MUDr. Martin Bareš, PhD.
prof. MUDr. Daniel Bartko, DrSc.
doc. MUDr. Ján Benetin, PhD.
prof. MUDr. Eva Češková, CSc.
MUDr. Miloslav Dvorák, PhD.
prof. MUDr. Zuzana Gdovinová, CSc.
prof. MUDr. Peter Kukumberg, DrSc.
prof. MUDr. Egon Kurča, PhD.
prof. MUDr. Ľubomír Lisý, DrSc.
prof. MUDr. Ivan Rektor, CSc.
prof. MUDr. Irena Rektorová, PhD.
prof. MUDr. Evžen Růžička, DrSc.
prof. PhDr. Petr Weiss, PhD.

Organizačný výbor:
MUDr. Miloslav Dvorák, PhD.
prof. MUDr. Ivan Rektor, CSc.
MUDr. Katarína Carter
MUDr. Ingrid Dzurňáková
MUDr. Patrícia Frimmelová
MUDr. Ľubomír Gernáth
MUDr. Andrea Hlubeková
MUDr. Vlastimil Horný
MUDr. Cyprián Kučera
prof. MUDr. Irena Rektorová, PhD.
MUDr. Anna Slebodníková
MUDr. Jana Slebodníková
MUDr. Martin Šimo