VIII. pracovné dni neuropsychiatrie Levoča 10.9.2015 - 11.9.2015 Mestské divadlo, Levoča

Termín konania:
10. a 11. septembra 2015

Miesto konania:

Mestské divadlo, Levoča


do 31. 7. 2015 členovia SNeS -50 €
od 1. 8. 2015 a na mieste členovia SNeS - 65 €
do 31. 7. 2015 nečlenovia SNeS - 60 €
od 1. 8. 2015 a na mieste nečlenovia SNeS - 80 €

Na podujatie vás pozýva:
Slovenská lekárska spoločnosť
Slovenská neuropsychiatrická spoločnosť
Slovenská neurologická spoločnosť
Česká neurologická spoločnosť
Neurologické oddelenie NsP Spišská Nová Ves, a. s. SVET ZDRAVIA
I. neurologická klinika a Centrum pro neurovědy
LF Masarykovy univerzity, Brno
Fond pomoci neurologicky chorým, n. f.
Mesto Levoča
Prof. MUDr. Ivan Rektor, CSc.
Prof. MUDr. Irena Rektorová, Ph.D.
MUDr. Miloslav Dvorák, PhD.

a spoločnosť SOLEN