Vplyv výživy v prvých 1000 dňoch na budúce zdravie 22.10.2015 Banská Bystrica

Sekcia pediatrickej gastroenterológie pri Slovenskej gastroenterologickej spoločnosti Vás pozýva  na odborný seminár:

VPLYV VÝŽIVY V PRVÝCH 1000 DŇOCH NA BUDÚCE ZDRAVIE

Termíny:

24. 9. 2015 o 16 hod. - Hotel Bratislava, Seberíniho 9, 821 03 Bratislava

22. 10. 2015 o 16 hod. - Kongres Hotel Dixon, Švermova 3, 974 04 Banská Bystrica


Podujatie bude ohodnotené kreditným systémom CME.

Registračný poplatok na mieste je 3 € (zahŕňa účasť na odbornom vzdelávacom programe, potvrdenie o účasti s kreditmi CME, občerstvenie)