X. neuromuskulárny kongres 27.4.2017 - 28.4.2017 Hotel Holiday Inn, Bratislava

SOLEN, s.r.o.

Ambrova 5

831 01 Bratislava

Tel.  02/5413 1365 

www.solen.sk

Registrácia a ubytovanie: kongres@solen.sk

Kontakt pre vystavovateľov: Helena Machánková, machankova@solen.sk