X. neuromuskulárny kongres 27.4.2017 - 28.4.2017 Hotel Holiday Inn, Bratislava

Ubytovanie

Pre účastníkov je ubytovanie zabezpečené v mieste konania: Hotel Holiday Inn, Bratislava.

www.holidayinn.sk

Ceny ubytovania:
(cena je uvedená s DPH, zahŕňa ubytovanie, raňajky, miestny poplatok)

Ubytovanie je možné rezervovať prostredníctvom organizátora podujatia písomnou formou – prihláška na ubytovanie je súčasťou registračného formulára.

Rezervácia je záväzná, zmena je možná bez účtovania storno poplatku do 24. 3. 2017. Po tomto termíne sa o možnostiach ubytovania informujte u organizátora.