X. neuromuskulárny kongres 27.4.2017 - 28.4.2017 Hotel Holiday Inn, Bratislava

Termín konania:
27. - 28. 4. 2017

Miesto konania:
Holiday Inn, Bratislava


Pod záštitou:

Slovenská neurologická spoločnosť, Sekcia pre neuromuskulárne ochorenia
Česká neurologická společnost, Neuromuskulární sekce
Centrum pre neuromuskulárne ochorenia, Bratislava
Neurologická klinika SZU a UNsP, Bratislava


Hlavný odborný garant:
doc. MUDr. Peter Špalek, PhD.

Organizuje:
SOLEN, s.r.o.

Registračné poplatky:

do 31. 3. 2017 - 70 €

od 1. 4. 2017 a na mieste - 80 €

Registračný poplatok zahŕňa:
účasť na odbornom programe, kongresové materiály (taška, program, abstrakty) a stravovanie počas celého podujatia v hodnote 30€.
Pre uplatnenie lacnejšieho poplatku je dôležitý termín registrácie, nie úhrady.
Uhradený registračný poplatok je nevratný.


Kredity:
Odborné podujatie je zaradené do kontinuálneho medicínskeho vzdelávania.
Registrovaní účastníci dostanú na záver podujatia potvrdenie o účasti s kreditmi CME.

Dôležité termíny:

PRIHLÁŠKY NA AKTÍVNU ÚČASŤ A ABSTRAKTY
doc. MUDr. Peter Špalek, PhD., Centrum pre neuromuskulárne ochorenia,
Neurologická klinika SZU a UNsP, Bratislava, peter.spalek@seznam.cz
Prihlášky na aktívnu účasť a abstrakty zasielajte najneskôr do 20. marca 2017
e-mailom na: peter.spalek@seznam.cz
Trvanie vyžiadaných prednášok 15 – 20 min., trvanie prihlásených prednášok
10 min., prosíme dodržať časový limit.

PRIHLÁŠKY NA PASÍVNU ÚČASŤ
zasielajte do 25. apríla 2017
• prostredníctvom registračného formulára
• e-mailom: kongres@solen.sk
• poštou: Ambrova 5, 831 01 Bratislava
Telefonické prihlásenie na podujatie nebude akceptované.
Po prijatí prihlášky bude zaslaná zálohová faktúra na registračný poplatok
a prípadné ubytovanie.