X. pracovné dni neuropsychiatrie v Levoči 3.10.2019 - 4.10.2019 Mestské divadlo, Levoča

SOLEN, s.r.o.

Ambrova 5

831 01 Bratislava

Tel.  02/5413 1365 

www.solen.sk

Registrácia a ubytovanie: kongres@solen.sk

Kontakt pre vystavovateľov: Helena Machánková, 0910 902 599, machankova@solen.sk