X. pracovné dni neuropsychiatrie v Levoči 3.10.2019 - 4.10.2019 Mestské divadlo, Levoča

Termín konania: 
3. - 4. október 2019

Miesto konania: 
Mestské divadlo, Levoča

Organizátor a usporiadateľ:
SOLEN, s.r.o.

Pod záštitou:
Slovenská neurologická spoločnosť
Česká neurologická spoločnosť
Slovenská neuropsychiatrická spoločnosť
Neurologické oddelenie NsP Spišská Nová Ves, a. s., 
I. neurologická klinika a Centrum pro neurovědy LF Masarykovy univerzity, Brno

Odborný garant: 
MUDr. Miloslav Dvorák, PhD.

Registračné poplatky:
skorší - do 2. 10. 2019 - 50 €
na mieste - 3. 10. 2019 - 65 €

Aktívny účastník / prednášajúci je oslobodený od platby registračného poplatku.

Registračný poplatok zahŕňa: účasť na odbornom programe, kongresové materiály a stravu počas podujatia.

Pre uplatnenie lacnejšieho poplatku je dôležitý termín registrácie, nie úhrady. Uhradený registračný poplatok je nevratný.

Iné poplatky:
diskusný večer 3. 10. 2019 - 10 €

Kredity: 
Odborné podujatie je zaradené do kontinuálneho medicínskeho vzdelávania. 
Registrovaní účastníci dostanú na záver podujatia potvrdenie o účasti s kreditmi CME.